pha lê

Quả cầu treo pha lê lớn giải trừ tai ương S1136

239.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Quả cầu treo pha lê nhiều góc cạnh màu trắng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 5.2cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: hóa giải vị trí có nhiều cửa giao nhau, khí bị hỗn tạp, xung xạ, dẫn đến những chuyện thi phi,